Čemu se děti mohou věnovat?

Mateřská škola nabízí dětem možnost výběru a seberealizace v dalších nadstandartních aktivitách, které probíhají formou zájmových činností a konají se v odpoledních hodinách.

Po dobu mimořádných opatření budou tyto aktivity probíhat v omezeném rozsahu.

Tvořivé ručičky

Děti vyrábí výrobky z netradičních materiálů, seznamují se s výtvarným náčiním a různými výtvarnými technikami.

Zpívánky

Kromě zpěvu děti doprovází písně jednoduchými tanečky nebo hrou na Orffovy nástroje. Připravují kulturně hudební pásmo k různým příležitostem.

Flétnička

Děti získávají základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, učí se hrát jednoduché písničky a poznávat noty.

Atletika pro děti

Ve spolupráci se ZŠ mají děti možnost sportovního vyžití v tělocvičně školy, kde si procvičují svoji fyzickou zdatnost na nejrůznějším cvičebním nářadí.

Fotbal

Pod vedením fotbalového trenéra se děti učí základům kopané a pravidel kolektivního sportu.

Angličtina

Prostřednictvím písní, tanečků, obrázkových karet, her a poslechem pohádek se děti seznamují s cizím jazykem.

Logopedie

Děti, u kterých je zjištěna špatná výslovnost, dochází na procvičování správné výslovnosti, kterou zajišťuje odborný logoped přímo v mateřské škole. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány konzultace, kde je jim vysvětleno, jak mají doma s dětmi pracovat.

Rytmika

Děti zde získávají základy tanečních stylů, radost z pohybu i správné držení těla.

Plavání

Děti jsou otužovány vodou. Pod vedením zkušených instruktorů získávají základy plavání a odbourávají strach z vody. Kurzy probíhají v PB Jedenáctka VS.

Keramika

Kromě procvičování jemné motoriky a svalů ruky se děti učí základním technikám při práci s hlínou a rozvíjí si estetické cítění.

Kytara

2016 © Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2000