Čemu se děti mohou věnovat?

Mateřská škola nabízí dětem možnost seberealizace v dalších nadstandartních aktivitách.

Po dobu mimořádných opatření budou tyto aktivity probíhat v omezeném rozsahu.

Angličtina

Prostřednictvím písní, tanečků, obrázkových karet, her a poslechem pohádek se děti seznamují s cizím jazykem.

Logopedie

Děti, u kterých je zjištěna špatná výslovnost, dochází na procvičování správné výslovnosti, kterou zajišťuje odborný logoped přímo v mateřské škole. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány konzultace, kde je jim vysvětleno, jak mají doma s dětmi pracovat.

Plavání

Děti jsou otužovány vodou. Pod vedením zkušených instruktorů získávají základy plavání a odbourávají strach z vody. Kurzy probíhají v PB Jedenáctka VS.

Keramika

Kromě procvičování jemné motoriky a svalů ruky se děti učí základním technikám při práci s hlínou a rozvíjí si estetické cítění.

Se sokolem do života

Celoroční projekt na podporu a rozvoj fyzických aktivit dětí.

2016 © Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2000