Nejdůležitější je děti zabavit

Motto naší mateřské školy zní:

Jsou-li v mateřské škole spokojené děti, jsou spokojeni i jejich rodiče.

Pro spokojenost dětí nabízíme po celý den spoustu nejrůznějších činností a aktivit k jejich rozvoji i uspokojení. Děti mají volnost výběru jak a s čím si mohou hrát, nebo jaké činnosti se chtějí věnovat. Nerozhodným dětem je nabídnuta činnost nebo spolupráce s učitelkou, tak aby byly uspokojeny potřeby a zájem dětí.

Cvičení

Pohyb je pro děti nejdůležitější aktivitou . Pro zdravý vývoj dětí zařazujeme denně pohybové chvilky zaměřené na rozvoj hrubé motoriky.

Tanec

Děti mají rády veškeré pohybové aktivity a pro koordinaci pohybu se děti učí jednoduché tanečky doprovázené hrou na piáno, nebo hudbou z CD a písněmi.

Zpívání

V hudebních činnostech si děti osvojují práci s hlasem, doprovod na rytmické hudební nástroje, pomocí textů písní si rozvíjí paměť.

Hraní si

Hra je pro děti další nejdůležitější činností, učí se nápodobou, při níž získávají důležité základy pro jejich psychický, sociální i motorický vývoj.

Kreslení

Výtvarné činnosti dětem umožňují kromě rozvoje jemné motoriky, důležité pro osvojení základů psaní a správného úchopu výtvarného náčiní, rovněž i uspokojení a radost z obrázku  či výrobku.

Čtení pohádek

Denně jsou děti soustředěny k poslechu pohádky buď čtené, nebo reprodukované. Čteme dětem pohádky na přání, ale i příběhy na pokračování.

Péče o zvířátka

Formou vyprávění i možností kontaktů se děti seznamují se zvířátky. Učí se jak se zvířátky zacházet, co zvířátka potřebují, vytváří si vztah k živým tvorům.

Divadlo

Pravidelně alespoň 1x měsíčně mateřskou školu navštěvují dramatické soubory s představeními pro děti. Nejstarší děti rovněž dochází do nejrůznějších divadel v Praze ( U hasičů, divadlo Spejbla a Hurvínka, KC Zahrada, Planetárium apod.).

Odpočinek

Po náročném dopoledni a po obědě si chodíme odpočinout. Odpočinek je s pohádkou ( viz aktivita „čtení pohádek“ ), nebo s relaxační hudbou.

Cestování

S nejstaršími dětmi podnikáme různé cesty nejen v nejbližším okolí MŠ, ale rovněž cestujeme MHD po Praze – děti se při cestách učí orientaci v našem městě, bezpečnosti při cestování i správnému chování v prostředcích MHD.

Příroda

Učíme děti vážit si přírody, pečovat o ni, vnímat, proč je její ochrana důležitá pro život a podle toho se také chovat.

Jídlo

V mateřské škole společně stolujeme 3x za den - nejprve máme ranní přesnídávku, v poledne obědváme a po odpočinku opět svačíme. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim i ovoce nebo zelenina, kterou si děti podle chutě mohou samy nabídnout.

2016 © Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2000